معرفی رشته های تحصیلی

معرفی جدیدترین رشته های تحصیلی دانشگاهی

معرفی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

هدف از این رشته و گرایش های عبارت است از:

آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با تئوریهای نوین مدیریت صنعتی.

fsci23

ادامه مطلب
تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی